รวมกำหนดการรับปริญญา2561 ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ประจำปี 2561

02 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันซ้อมย่อย)
03 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันซ้อมใหญ่)
03 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันซ้อมใหญ่)
03 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (วันซ้อมใหญ่)
04 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันรับจริง)
04 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันซ้อมใหญ่)
09 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันรับจริง)
10 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันรับจริง)
10 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (วันซ้อมใหญ่)
10 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วันซ้อมย่อย)
11 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (วันรับจริง)
11 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วันซ้อมใหญ่)
12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วันรับจริง)
15 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันซ้อม)
16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันซ้อมย่อย)
17 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันซ้อมใหญ่)
18 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันรับจริง)
19 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (วันรับจริง)
19 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันรับจริง)

01 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วันซ้อมย่อย)
02 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วันซ้อมใหญ่)
03 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วันซ้อมใหญ่)
04 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันรับจริง)
04 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันรับจริง)
05 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วันรับจริง)
05 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วันรับจริง)
06 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (วันรับจริง)
06 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วันรับจริง)
07 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (วันรับจริง)
07 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (วันรับจริง)
08 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วันรับจริง)
09 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (วันรับจริง)
09 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วันรับจริง)
10 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันรับจริง)
10 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (วันรับจริง)
11 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (วันรับจริง)
12 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
13 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
14 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
15 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
15 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (วันซ้อมใหญ่)
16 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วันรับจริง)
16 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (วันรับจริง)
16 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
17 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (วันรับจริง)
17 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วันรับจริง)
17 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (วันรับจริง)
18 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (วันรับจริง)
18 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วันรับจริง)
19 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (วันรับจริง)
19 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
20 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
21 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (วันรับจริง)
21 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (วันรับจริง)
21 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
22 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (วันรับจริง)
22 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (วันรับจริง)
22 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
23 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วันซ้อมย่อย)
23 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
25 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วันซ้อมใหญ่)
26 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
27 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
27 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วันรับจริง)
28 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
29 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
30 มีนาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)

6 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (วันรับจริง)
18 เมษายน 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันรับจริง)
19 เมษายน 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันรับจริง)
21 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (วันรับจริง)

7 พฤษภาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง)
8 พฤษภาคม 2561 รับปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง)

 

เช็คคิววันว่างของช่างภาพได้ที่นี่ครับ

Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40bankjaaphotography