ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 11 คน ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 13 คน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน KU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 7 คน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย CU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 15 คน ม.ธรรมศาสตร์รังสิต TU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 10 คน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 11 คน มหาวิทยาลัยมหิดล MU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 13 คน มหาวิทยาลัยบูรพา BUU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 19 คน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 10 คน ม.สุรนารี SUT

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 7 คน ม.กรุงเทพ BU คณะมนุษยศาสตร์

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 4 คน ม.เชียงใหม่ CMU

ถ่ายรูปรับปริญญา ม.ขอนแก่น น้องใหม่

ถ่ายรูปรับปริญญา ถ่ายนอกรอบคู่ ถ่ายนอกรอบกับแฟน แบบน่ารักๆ ม.นเรศวร

ถ่ายรูปนอกรอบกลุ่ม 8 คน ย้อนวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ASC

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 11 คน MU มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายรูปนอกรอบกลุ่ม 10 คน ย้อนวัย โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ถ่ายรูปนอกรอบกลุ่ม 6 คน ย้อนวัยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 8 คน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน KU

ช่างภาพรับปริญญา วันจริง น้องกิ๊บ จุฬาฯ CU

ช่างภาพรับปริญญา วันจริง น้องผึ้ง จุฬาฯ CU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 6 คน จุฬา CU

ช่างภาพรับปริญญา วันซ้อม น้องแคท จุฬาฯ CU

ช่างภาพรับปริญญา วันซ้อม น้องอิง จุฬาฯ CU

ช่างภาพรับปริญญา วันซ้อม น้องแซน จุฬาฯ CU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 7 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 5 คน ม.สยาม

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 6 คน มหาวิทยาลัยบูรพา BUU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 4 คน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ BU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 4 คน มหาวิทยาลัยบูรพา BUU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบกลุ่ม 7 คน ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ TU

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบเดี่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา BUU